WAT IS HET

WAT IS HET;  Wij zijn gewone mensen die belangstelling hebben voor andere gewone mensen. Wij willen in onze woonplaats Boskoop, en uit de omgeving daarvan, graag gelijkgestemden in onze huizen ontmoeten, maar ook hen die dat (nog) niet zijn. Soms stapt er een éénling bij ons binnen voor een kop koffie of thee en een moment rust of voor een gesprek.

WAT DOEN WE;  Soms zit er een groep bezoekers tegelijk bij elkaar in ons huis en bespreken we de dingen die ons bezighouden. Soms komen we bij elkaar, om hen die dat willen weten te vertellen over het Koninkrijk van God, en om desgewenst uit te leggen hoe men daar deel aan kan krijgen. Nog een korte tijd en dan zal God Zijn Koninkrijk vestigen over heel de aarde en zullen boosheid, oorlogen en rampen en verdriet voorgoed uit deze wereld verdwenen zijn.  Tot die tijd leven velen onder spanningen en zorgen over Corona en wie weet wat meer, maar willen wij elkaar en jou, lezer, bemoedigen en steunen en wijzen op God die in Jezus Christus ons een geweldige toekomst heeft beloofd van Vrede en gerechtigheid, en rust voor in het nu.

VOOR WIE ZIJN WE ER;  We zijn er voor elkaar, gewoon als buren en als plaatsgenoten om waar nodig tot steun te zijn. Voor hen die wellicht vragen hebben over de tijd waarin we leven en wat ons wacht, en voor hen die zorgen hebben, staan de deuren van onze huizen gastvrij open. Probeer het eens. U bent welkom. Met wie in vrede binnenstapt kunnen we zoeken naar liefde, rust en zegen over zijn- of haar leven.

BIEDEN WE MEER;  Jazeker. Gelukkig kunnen wij ook uit sociaal maatschappelijke bronnen voor hulp- of advies putten.  Zo mogen we tot hulp én tot zegen zijn zonder dat je ergens lid van hoefd te zijn. Zo ervaren we dat we aan elkaar gegeven- én met elkaar verbonden zijn.  Voor de één een hand, voor de ander een voet, maar in ieder geval als heel gewone mensen die zich met elkaar verbonden weten in hun Heer en Heiland.

En daarom komen wij geregeld samen om ontmoeting, studie, overdenking, gebed te hebben, maar ook om gezellige momenten te beleven met vaak ook het delen van de warme maaltijd. 

WAT NOG MEER;  Wil je meer verdieping van jouw denken en geloven, dan bestaat de mogelijkheid hierin te voorzien. We bieden studies met lichte- en met zwaardere kost aan, en huiskringen. Alphacursussen en meer, en binnenkort zullen wij enkele links aanbieden voor studie achter je PC. Voor mensen die zich willen gaan verdiepen in specifieke onderwerpen stellen we kleine ontmoetingsgroepen samen. Vraag er gerust eens om. 

WAT WILLEN WE NIET; Om geen geruis in de ontmoetingen met elkaar te veroorzaken houden wij ons tijdens onze Huiskerk ontmoetingen bewust niet bezig met politieke kwesties of kerkelijke dogma,s of over onderwerpen over corona en het al dan niet laten vaccineren, en over meningen betreffende de Opname der gemeente en de Wederkomst van de Heer. Wij hechten eraan om daar respect voor te hebben. Niet dat wij daar geen mening over zouden hebben maar om tijdens de gewone samenkomsten de harmonie te bewaren. Om onze welgemeende mening en visie met allen die dat op prijs stellen te delen houden wij speciale bijeenkomsten. Vraag daar gerust naar.

WAT WILLEN WE WEL;  Wat we graag willen is er voor elkaar zijn. In de daad en dan pas het woord ofschoon we dat laatste niet onbelangrijk vinden. Bij een huwelijk, een geboorte, een jubileum, bij zorgen, ziekte, of een verlies.. We willen lief én leed met elkaar delen. 

WAT BEVELEN WE AAN;  Uiteraard zien we graag iedereen meedoen. Niet kerkgangers zijn dus beslist ook zeer welkom. Bij jou thuis of met anderen samen stellen wij ons graag aan je voor. Voor de wel kerkgangers willen wij het bezoeken van je eigen kerk of kring graag aanbevelen en je motiveren om daarbinnen tot zegen te zijn en zomogelijk meer mensen op te wekken tot het, als persoon of als gezin, dienen van de ander.    Juist voor kerkgangers is het zaak om je buren tot huisgangers bij jou thuis te maken. Graag komen we in jouw kerk, kring of huis eens uitleg geven. Wil jij dit misschien voorstellen in je kerk ? Laat ons dat s.v.p. weten via het contactformulier.

AANMELDEN VOOR EEN KENNISMAKING;  Graag leggen we je als dit je aanspreekt meer uit en daarom nodigen we je bij het lezen van deze site al van harte uit om eens met ons samen te zijn. En om te zien hoe fijn het is om er te zijn voor " de ander " en zelf je hart en je huis open te stellen om ook een " een huis van zegen " te zijn.          Melden daartoe kan ook via het contactformulier.

UITERAARD PASSEN WE DE ONTMOETINGEN AAN NAAR WAT WEL OF NIET KAN. GELUKKIG IS INTERNET NOG GEDULDIG EN DE TELEFOON EVENEENS.

Deel deze pagina