LATEN WE ELKAAR ONTMOETEN : JUIST NU

Ja, laten we elkaar ontmoeten. Juist nu is het zo belangrijk om steun te ontvangen:

Binnen de ruimte die er aan maatregelen tijdens Corona waren, was het goed mogelijk om elkaar  in de huizen op te zoeken voor een gesprek, een gebed, een bijbelstudie, of een maaltijd met elkaar.  Zou je dat ook nu graag willen ? Vraag ons om de mogelijkheden via straatrj@gmail.com of per 0640286364 of gebruik het contactformulier uit deze site en verheug je op goede momenten samen.

En wie hulp praktische of andersoortige nodig heeft kan ook een beroep doen via: 

https://nietalleen.nl    

UITNODIGING; OM EEN BIJZONDERE AVOND IN BOSKOOP BIJ TE WONEN ?   ZIN IN ? Zo ja, wees dan hartelijk welkom bij Roland Jaap van der Straaten.  Vraag om data en tijden.                                 

NB: Er zijn inmiddels door heel ons land een groot aantal initiatieven ontstaan om in groepen bij elkaar te komen. Sommigen om wekelijks a la in handelingen van toen samen te komen, evenals weer andere groepen met verschillende doelstellingen van het samenkomen. Vraag ons gerust om; waar, wanneer, wat, bij wie, hoe dan, enzovoort. 

Zo is er ook een groep van mensen uit allerlei kerken- en gemeentes welke zich aan elkaar verbonden weten in het Lichaam van Christus en willen de oproep van Jezus opvolgen die zei; Waakt dan !   Wakende of wakker zijn voor de dingen die gaande- en aanstaande zijn in de wereld, maar bovenal voor wat ons van Boven af wacht over de toekomende tijd.  Daarom gaven zij deze beweging van gelovigen de naam wakkere kerk. Slapen-dromen-sluimeren-wakende-wakker zijn. Wie wil meedoen kan zich melden via www.wakkerekerk.nl 

Wij organiseerden inmiddels een Midweek voor WK Christen Singles naar Amerongen. Blijkens de positieve reacties vraagt het om herhaling. 

Wie Single- of alleenstaand en christen is en het je wat lijkt om daar ooit ook bij te zijn vraag ons erom s.v.p. 

Vraag info aan via: straatrj@gmail.com o.v.v. Single reizen. 

Graag bemiddelen wij als contactpersonen bij het zoeken naar, en het vinden van, voor jou de meest geschikte plek van ontmoeting, en om samen "elkaar steun gevend" op te trekken door de tijd die voor ons ligt.  Je belangstelling voor het openen van een huiskerk groep of anderszins of voor het bijwonen daarvan kan je kenbaar maken op het contactformulier onder vermelding van je woonplaats en je wensen.

www.huizenvanzegenboskoop.nl is niet aan één kerk verbonden maar aan de gemeente van de Heer Jezus en wil er voor iedereen zijn. Wij noemen ons graag gewoon " volgelingen van Jezus " . Je kunt ons ook vinden op Facebook via; https://www.facebook.com/groups/3785327088225204 

Deel deze pagina